EĞİTİM ve GELİŞİM

Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘’İnsan Odaklı Yaklaşım’’ prensibini benimseyen Göknur Gıda A.Ş. şirket stratejisi ve hedefleri doğrultusunda "Sürekli Gelişimi" esas alan uygulamalarla insana yatırım yapmayı ve kişisel gelişimi izlemeyi hedefler.

Göknur Gıda A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı’nın bu hedef doğrultusunda yürüttüğü eğitim politikasının temel amacı; çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmek; sürekli gelişimini sağlamak adına uygun fırsatların yaratılması ve yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kurum kültürü oluşturmaktır.

Bu kapsamda; Göknur Gıda A.Ş. bünyesinde yer alan çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkıda bulunarak, bireysel gelişimlerini, kurumun gelişimine dönüştürmek ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesinde rol almasını sağlamak amacıyla eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlar, kurum kültürünün destekleyici ve geliştirici bir parçası olan, kurum bilgi ve deneyim birikimini zenginleştiren, spesifik iş ihtiyaçlarına cevap veren, gözlemlenebilir sonuçlar yaratan, kurum yetkinliklerinin devamlılığına katkıda bulunan, güncel gelişmelere ve değişimlere uyum sağlamalarına yardımcı olan eğitimleri şirketimizdeki kariyerleri boyunca sürekli bir şekilde almaktadırlar.

Eğitim faaliyetlerini ‘’Organizasyonel Eğitim İhtiyaç Analizi ‘’ne göre yürütmekte olan Göknur Gıda A.Ş. İnsan Kaynakları, çalışanlarının, kariyer planlama ve performans gelişim süreçlerine katkı sağlayan eğitim faaliyetlerini belirlerken, stratejik iş hedefleri, performans değerleme süreç çıktıları ve iş gereksinimleri başlıklarını temel almaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı, eğitim ihtiyacı analizi yapma, hedef kitleyi analiz etme, davranışsal hedefleri belirleme, davranış hedeflerine göre eğitim tasarımı gerçekleştirme/geliştirme ve eğitimin uygulanmasını sağlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.