PERFORMANS YÖNETİMİ

Göknur Gıda A.Ş.’de performans yönetimi; iş kanunlarına uygun olarak idari kararların verilmesi, ödüllendirme ve çalışan gelişimini arttırmak amacı ile uygulanmaktadır. Yürütülen performans yönetimi sistemi, yetkinlik ve hedef bazlı performans yönetimi olarak tasarlanmıştır. Şirket içeresinde aylık olarak uygulanan hedef bazlı performans değerlendirmesinin yanında yılda bir kez de yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi uygulanmaktadır.

Yetkinlik bazlı değerlendirmenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için çalışandan beklentilerin belirlenmesi ve bu beklentilerin güncel tutulmasına önem verilmektedir. Bu sebeple, çalışanlarımız işe yeni başladıklarında ya da görev değişikliği gerçekleştirdiğinde, iki hafta içinde istenilen hedeflerin ve beklentilerin belirlenmesi veya güncellenmesi sağlanır. 

İşe yeni başlayan her bir çalışanımızın ilk değerlendirmesi işe başladığı tarihten itibaren iki (2) ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu değerlendirmede; ağırlıklı olarak çalışanın uyumu, bağlılığı ve genel performansı, belirlenen kriterler bazında yöneticiler tarafından değerlendirilirken, ikinci ay sonunda deneme süresini başarı ile tamamlama durumu sorgulanmaktadır.

Göknur Gıda A.Ş. ile yeni tanışan çalışanlarımızın bir yılını doldurmalarını beklemeden yapılan bu ara değerlendirmeler, yılda bir yapılan normal değerlendirme ile tamamen aynı uygulamalara sahiptir. Bu ara değerlendirme sonucu yeni çalışanımıza yöneticisi tarafından verilecek geri bildirim, çalışanımızın şirketimize adaptasyonunu hızlandırması ve herhangi bir sorun oluşma ihtimali var ise erkenden tespit edilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Tüm çalışanlarımız yılda bir kez rutin performans değerlendirmesine tabi tutulmakta ve yöneticileri tarafından belirlenen bazı beceri kriterleri bazında puanlanarak değerlendirilmektedir. Yöneticilerin değerlendirmeyi tamamlamalarının ardından, kişisel performans notu hesaplanmakta ve yönetici ile çalışan bir araya gelerek değerlendirme sürecinin üzerinden sözlü olarak bir kez daha geçilmektedir.

Performans görüşmesinde asıl hedeflenen, kişinin iş hedefi ve yetkinlik gelişimleri gözetilerek, olumlu ve gelişim gerektiren yönleri konusunda personele geri bildirim vermektir. 

Belirli bir performans seviyesinin altında olan gelişime ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz çalışanlarımız ile “Performans İyileştirme Planları” hazırlanır. Bu planlarda amaçlanan; çalışanımızın iyileştirilmesini istediğimiz yönlerinin tespit edilerek, iyileştirmenin tamamlanması için gereken süre ve belirlenecek olan yollarla iyileştirme sağlanması hususunda karara varılmasıdır. Ayrıca, bir tam yılın dolmasını beklemeden üç ya da altı ay gibi ara dönemlerde yapılacak değerlendirmeler ile çalışanımızın gelişim sürecinin daha yakından takip edilmesi ve gerekli görülür ise önlemler alınması sağlanmış olacaktır.