YETENEK YÖNETİMİ

Göknur Gıda A.Ş. için yetenek; mevcut ve uzun zamanlı şirket performansında dikkate değer farklılık yaratan fonksiyonel ve performansa sahip çalışanlardan ibarettir.

Yetenek yönetimi; sistematik ilgi çekme, özdeşleşme, gelişim, muhafaza ve gelecekteki yüksek potansiyelleri bakımından Göknur Gıda A.Ş. için özel değeri olan bu bireylerin yetiştirilmesidir.

Göknur Gıda A.Ş. için yetenek yönetimine sistematik bir yaklaşım getirmek, bir anlamda kurumun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerdeki ilgili iş alanlarında daha atik ve duyarlı bir şekilde ilerlemek ve kurum olarak ülke ekonomisine daha iyi hizmet edebilmek anlamına gelmektedir.

Yine Göknur Gıda A.Ş. için; çalışanların kariyer gelişimi hedeflenerek, onları gelecekte kurumda oluşabilecek kritik yerlere (pozisyonlara) yerleştirmek ve alanında en iyi kişilerle iş birlikteliği yapmak iş anlayış kriterlerinin önünde gelmektedir.

Bu iki değer sürdürülebilir kurum performansı için kilit birer öğedir. Bu değerleri gerçekleştirebilmek Göknur Gıda A.Ş. içinde sistematik bir şekilde uygulanan yetenek yönetimi ile sağlanabilmektedir.

Göknur Gıda A.Ş. içindeki üç prensip etkili yetenek yönetiminin temelini oluşturur.

  • Yetenek yönetimi; Göknur Gıda A.Ş. kurum genelinin uzun dönemli menfaatlerini düşünüp, bu süreç içinde aktif bir şekilde çalışan Göknur Gıda A.Ş liderleri tarafından yönetilir.
  • Yeteneğin belirlenmesi geçerli ve tarafsız değerlendirmelere dayalıdır; doğru insanların doğru gelişimlerinden yararlandıklarına ve kariyerlerindeki belirli zamanlara odaklanıldığına emin olunur.
  • Yetenek yönetimi sistematik ve dinamiktir; süreç, yüksek potansiyelli bireylerin düzenli ve aktif tanımlamalı gözetimini içerir; Süreç, ayrıca potansiyelin değerlendirilmesi işleminin, bireyin durumu ya da bireyin kariyer evresine bağlı olarak zaman içinde değişim gösterebileceğini de kabul eder. Bu nedenle, potansiyel düzenli olarak gözlemlenmeli ve tekrar değerlendirilmelidir. 

Göknur Gıda A.Ş. yetenek yönetimi, şimdi ve gelecekte kritik görevlerin üstesinden başarılı bir şekilde gelebilecek potansiyel sahibi bireylere odaklanır. Sistemde dört unsur bulunmaktadır.

1. Yetenek Çekme ve Tespit Etme: Kurum dışı yetenek çekme ya da gelecekteki kritik görevlerde başarılı olma kapasitesine sahip kurum içi yeteneği tespit etme
2. Yetenek Gelişimi: Gelecek görevler adına kapasitelerini oluşturmak için yetenekli çalışanın gelişimine yatırım yapmak
3. Yetenek Bağlılığı; Göknur Gıda A.Ş. ile yetenekli çalışanlar arasındaki iş sözleşmesini devam ettirmek. Kariyer yönetimi, devam eden gelişim programları ve muhafaza(çalışan bağlılığı)stratejileri ile bu yetenekli kişileri kuruma bağlı tutma.
4. Yetenek Dağılımı: İşgücündeki kritik açıkları doldurmak için aktif olarak belirlenmiş yeteneklerden yararlanmaktır. Bu yetenekli bireyleri kısa vadeli görevlere (kritik projeler / özel görev komisyonları) ya da kariyer istekleri ve iş ihtiyaçları ile paralel uzun vadeli pozisyonlara yerleştirilmesini içerir.