ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Göknur Gıda A.Ş olarak çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltmek ve böylece üretkenliklerini arttıracak kurumsal performansa katkı sağlamaya önem vermekteyiz. 

Bu kapsamda her yıl yaptığımız "Çalışan Memnuyeti Anketi" uygulamamız ile çalışanlarımızın görüş ve düşünceleri alınıp, kurumumuzda ne ölçüde memnun oldukları ölçülmekte ve gelen geri bildirimler doğrultusunda, çalışma ortamımızda hedeflerimizle uyumlu değişiklikleri ve iyileştirmeleri hayata geçirmekteyiz.

Anket dışında, çalışanlarımız her zaman iyileştirme önerilerini, dilek ve şikâyetlerini gerek sözel olarak, gerek tanımlanmış olan formlarımız aracılığı ile iletme şansına da sahiptirler. Yapılan analiz çalışmaları ile şikâyet ve problemler çözümlenmeye, olumlu bulunan öneriler de uygulanmaya çalışılır. Ayrıca her çalışan kendi performans değerlendirme formunda gerek işleri gerek kurum ile ilgili olumlu bulduğu veya geliştirilmesi gereken noktaları belirterek her türlü düşüncesini aktarabilir. Yine bu aktarımlar sonucunda ortaya çıkan yeni öneriler farklı bir sistemle değerlendirmeye alınır. Tüm bu geri bildirimler dikkate alınarak çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasının yanı sıra, onların değerli fikirleri sayesinde şirketimiz de gelişme imkânı bulmaktadır.

Her yıl gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan “Sosyal Etkinlik Komitemiz” de çalışan memnuniyeti kapsamında çalışmalar yaparak kurumsal motivasyona büyük katkı sağlamaktadır. Sosyal Etkinlik Komitesi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Happy Hour’larımızda çalışanlarımız bir yandan kokteyl eşliğinde deşarj olurken bir yandan sürpriz etkinlik ve hediyelerimiz ile farklı eğlenceleri tatmaktadır.