GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ

Uluslararası standartlara uyumlu yenilikçi projeler kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Göknur Gıda A.Ş.’nin temel hedeflerinden biri, çalışanlarına daha fazla katma değer sağlamaktır. Üniversite ve endüstri ilişkilerinin gitgide yükseldiği ülkemizde çalışanların gelişiminin üniversite yaşamından sonra gerçek endüstrilerde görev yaparken, hem teknik hem de idari alanlarda devam etmesi artık bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu amaçla, çalışanların şirket içi gelişimlerinin yanı sıra lisansüstü eğitimleri de desteklenmekte, yüksek lisans tezlerinin şirketteki çalışmalar ile paralelliğinin sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır.

Sürekli gelişim amacıyla hareket eden Göknur Gıda A.Ş.’nın 2017-2023 dönemi hedeflerinden biri “Liderlik Gelişim Programı"nı hayata geçirmektir. Liderlik Gelişim Programı’nın amacı; kariyerini yönetici olarak geliştirmek isteyen çalışanlarımıza bu fırsatı sunmak ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Bu program çerçevesinde, yönetici kariyer patikasında ilerlemek isteyen çalışanlarımız liderlik ve yöneticilik yetkinlikleri bakımından değerlendirmeden geçirilir ve değerlendirmeler sonucunda geliştirmeleri gereken özellikler ve yetkinlikler için kendilerine özel gelişim planları hazırlanır. Bu program ile amacımız ekibiyle etkin ilişkiler kurabilen ve ekibini hedeflere ulaştıran başarılı liderler yetiştirmektir.

En büyük yatırımın insana yapılması gerektiği inancı ile hareket ettiğimiz İnsan Kaynakları Departmanımızda da yürüttüğümüz tüm bu faaliyetler; çalışanlarımızı motive etmeyi ve geliştirmeyi, kişisel tatminlerini artırmayı, Göknur Gıda A.Ş. ve çalışanlarının sürekli iyileşmesine hizmet etmeyi ayrıca Göknur Gıda A.Ş.’nın müşterilerine en doğru ve en etkin çözümleri sunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.