İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Göknur Gıda A.Ş. rekabet gücünü arttırmak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürmek ve yaratıcı vizyonu ile kurumu geleceğe taşımak için İnsan Kaynakları Yönetimi’ni iş stratejilerinin odağında konumlar ve tüm insan kaynakları uygulamalarını birbirine bağlı, proaktif, yenilikçi ve bütünleşik bir sistemde yönetmeyi hedefler.

Bu vizyon doğrultusunda oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; Göknur Gıda A.Ş. kurumsal değerlerine sahip nitelikli iş gücünü kuruma dahil edecek ve çalışanların bağlılığını artıracak; katılımcı, paylaşımcı ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayan sistemleri kurmak ve kurulan sistemleri sürekli geliştirerek yaşatmaktır. Bu doğrultuda: Şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek çalışanlarımızın Göknur Gıda A.Ş. ‘ya bağlılıklarını ön planda tutmak,

Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak, Çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için en uygun ortamı oluşturmak,

Yöneticilerin ve çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

Yüksek performanslı işgücünü kuruma çekecek ve onların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,

Kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtacak, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren insan kaynakları sistemleri, stratejileri ve politikaları oluşturmak,

Kurumun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için, organizasyonu, insan kaynağını, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak, temel ilkelerimizdir.