YETKİNLİK YÖNETİMİ

Göknur Gıda A.Ş.‘de tüm insan kaynakları uygulamaları iş analizi sonucunda belirlenmiş olan yetkinlikler bazında yürütülmektedir. Bu yetkinlikler “Göknur Gıda Yetkinlikler Modeli”ni oluşturmaktadır. Göknur Gıda A.Ş. Yetkinlikler Modeli ’nde toplam 23 adet yetkinlik, “Temel, Fonksiyonel ve Yönetsel Yetkinlikler” olarak sınıflandırılmıştır. Fonksiyonel yetkinlikler kendi içinde iş ailelerine göre gruplandırılmış olup, Göknur Gıda A.Ş.‘deki her pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler, pozisyon yetkinlik profili olarak tanımlanmıştır.

Her çalışanın ait olduğu pozisyona göre ilgili yetkinlik profilleri insan kaynakları departmanı tarafından kendisine atanmaktadır. Bundan sonraki süreçte kişinin ait olduğu pozisyondan beklenen yetkinlikler ile sahip olduğu yetkinlikler arasındaki farkı gidermek üzere “Yetkinlik Gelişim Planı” hazırlanmaktadır. Bu plan kapsamında kişinin görevlerini yürütürken gelişimi hedeflenmekte ve eğitim planları belirlenmektedir

Göknur Gıda A.Ş. Yetkinlikleri;