SEÇME ve YERLEŞTİME

Göknur Gıda A.Ş.’de seçme ve yerleştirme; kurum kültürüne uygun ve yetenekli adayları şirketimize kazandırma hedefine ulaşma açısından en önemli süreçlerden biridir.

Kurumsal stratejik hedeflerimiz ve vizyonumuz dâhilinde insan kaynakları olarak seçme ve yerleştirme sürecinde; kurum kültür ve değerlerimize uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketimizi geleceğe taşıyacak adayların şirkete kazandırılarak, şirket strateji ve hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda yürüttüğümüz seçme ve yerleştirme sürecinde ‘’Doğru İşe Doğru İnsan’’ yerleştirilmesi prensibi ile hareket ederiz.

İşe alma ve yerleştirmede ana ilkemiz, fırsat eşitliği esasına dayanarak, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

İşe alım faaliyetleri norm kadro çalışması dâhilinde gerçekleştirilmekte olup, süreç adımları standart ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmıştır.

En doğru yerleştirmenin yapılabilmesi için pozisyonlar bazında belirlenmiş kriterler ve yöntemler kullanılır. Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçim araçları kullanılır. Araçların doğru seçimi, doğru uygulanması ve verilerin doğru yorumlanması işe alım sürecinin standart olabilmesinde önemli kriterlerdir.

İşe alım süreçlerinde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Bütün adaylarımız kurum kültürümüz ve değerlerimiz başta olmak üzere kurumsal anlamda belirlenmiş temel yetkinlikler ile değerlendirilir.

Oluşan insan kaynağı ihtiyacı öncelikle gerek çalışanlarımızla gerekse yöneticileriyle sürekli diyalog içinde bulunan insan kaynakları profesyonellerimizce, yatay ya da dikey kariyer gelişimini desteklemek üzere şirket içinden temin edilmeye çalışılmaktadır.