Misyonumuz

Çağdaş insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasıyla; yeniliklere ve değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, sektörün dinamizmine uygun ve kendilerini Göknur Gıda A.Ş. Ailesi’nin birer üyesi olarak gören yaratıcı ve girişimci insan gücü kaynaklarına sahip olarak, kurumumuzu tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline getirmektir.


Vizyonumuz

Çalıştığı kurumun gelecek planları ile kendi kariyer rotasını bütünleştiren, kurumsal hedefleri ile kişisel hedefleri aynı paydada buluşturan, yaptığı işler ile şirkete katma değer sağlayan çalışanlardan oluşan büyük bir topluluk oluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Göknur Gıda A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanının bu misyon ve vizyon doğrultusunda esas aldığı politikalar:

  • Göknur Gıda A.Ş.’nin hedefleriyle, çalışanların bireysel hedefleri arasında mümkün olduğu oranda uyum sağlayarak, çalışanları ileride üstlenebileceği pozisyonlar için bu pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatmak ve organizasyon içinde yatay/dikey değişimleri gerçekleştirmek,
  • Göknur Gıda A.Ş.’de çalışan her bir yöneticinin aynı zamanda iyi bir İnsan Kaynakları Yöneticisi olması için İnsan kaynakları ile ilgili tüm bilgi ve teknikleri yöneticilere aktarmak ve onların bu konulardaki gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • İnsan kaynakları uygulamalarını mümkün olan en adil ve her çalışana eşit uzaklıkta bulunacak şekilde gerçekleştirmek,
  • Çalışanları en iyi şekilde motive ederken, şirket dışından en iyi elemanları istihdam ederek şirketin hedeflerine katkı sağlamak ve Göknur Gıda A.Ş ‘ni uluslararası düzeyde çalışılmak istenen bir kurum haline getirmektir.