FAALİYET ALANLARI

Göknur Gıda A.Ş. İnsan Kaynakları süreçlerinin verimli bir şekilde çalışabilmesi ve şirket hedeflerine ulaşabilmesi için uygulamaların ilk basamağında “İş analizi” ne yer vermektedir. Organizasyonun, rollerin ve işleyişin belirlenmesi ile doğru yapılandırmayı sağlamak için gerçekleştirilen iş analizi kapsamında şirketimiz bünyesinde çalışanların üstlendikleri roller ve hangi bilgi, beceri, yetenek, deneyim ve kişilik özelliklerini barındırması gerektiği detaylandırılmıştır.

Şirket genelinde yapılan norm kadro çalışmaları uyarınca söz konusu rollerde ne kadar miktarda işgücü ihtiyacı bulunduğu belirlenmektedir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan işgücü planlarını gerçekleştirmek amacıyla, açık olan kadrolar işe alım süreçlerinin yürütülmesi ile devam etmektedir.

En uygun aday belirlendikten sonra, adayın sahip olduğu yetkinlikler ile rolün gerektirdiği yetkinlikler karşılaştırılarak gelişim hedefleri belirlenmekte ve bu hedefler doğrultusunda eğitim planlamaları yapılmaktadır. Gerek kişilerin iş hedefleri gerekse kariyer gelişim planları ortaya konularak, personelin performans değerlendirmeleri periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

Yapılan bu değerlendirmeler neticesinde çeşitli ödüllendirme mekanizmaları aracılığı ile çalışan memnuniyeti ve personel istihdamının devamlılığı sağlanmaktadır. Çalışanların sahip olduğu yetkinlikler sürekli takip edilerek çalışanların en doğru rollerde görevlendirilmeleri ve böylece en yüksek performansı ortaya koymaları sağlanmaktadır. Bu sürecin devamlı işleyişi şirket hedeflerimizin gerçekleşmesine ve şirket performansının iyileşmesine katkıda bulunmaktadır.

Göknur Gıda A.Ş. ‘de İnsan Kaynakları Departmanı doğrudan Genel Müdür’e bağlı bir departman olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, ana faaliyet alanları.