İŞE ALIM SÜREÇLERİ

İş Başvurusu

Açık pozisyonlar, hem Göknur Gıda A.Ş. internet sayfasında hem de Türkiye’nin önde gelen iş bulma siteleri aracılığıyla duyurulmaktadır.

Adaylar, mevcut açık ilanlarda kendi niteliklerine uygun bir ilan bulamadıkları takdirde; Göknur Gıda A.Ş.’de ileride oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere www.goknur.com.tr adresinden genel başvuru yapabilir ve özgeçmişlerini aday veri tabanımızda tutabilirler.

Internet kanalıyla gelen tüm başvurular İnsan Kaynakları Departmanı tarafından adayların sektör deneyimlerine ve eğitim durumlarına göre ön değerlendirme sürecinden geçirilir. Seçilen adaylar, yeniden değerlendirmeye alınarak, gereksinimlere ve niteliklere uygun pozisyonlara yerleştirilmek üzere departman yöneticileri ile paylaşılmaktadır.

Özgeçmişler üzerinden yapılan ön elemelerin ardından ilgili pozisyon/lar ile örtüşen adaylar ile işe alım sürecinde bir sonraki adım olan test ve envanter gönderimi sürecine geçilir.

Test ve Envanterler

İşe alım sürecinde ‘’Doğru İşe Doğru Çalışan’’ prensibinden hareketle; Göknur Gıda A.Ş. genelinde ortaya çıkan beyaz yaka pozisyonların temininde, pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki test ve envanter araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır.

  • Kişilik Envanterleri
  • Yabancı Dil Testleri
  • Genel Yetenek Testleri
  • Psikometrik Testler

Özgeçmişler üzerinden yapılan ön değerlendirmelerle başlayan işe alım sürecinde, ilgili pozisyon/lar ile örtüşen adaylar, insan kaynakları departmanı yetkilileri tarafından telefon ya da e posta yoluyla internet üzerinden gerçekleştirilecek Kişilik Envanteri uygulamasına davet edilirler.

Envanter uygulamalarındaki amaç; şirket için en uygun adayın farklı yöntemler ile işe alınmasının sağlanması ve aday ile olası durumda gerçekleştirilecek telefon ve birebir mülakat süreçlerinin yürütülmesinde ön değerlendirmeye yardımcı araçlar olarak kullanılmasıdır.

Kişilik envanteri ve telefon mülakatı olumlu görülen adaylar insan kaynakları departmanı yetkilileri tarafından telefon ile mülakata çağrılmakta ve adaylara uygulanacak olan yetkinlik ve performans bazlı mülakat öncesinde İngilizce Seviye Tespit Sınavı ve gerekli görülmesi halinde Genel Yetenek Testleri uygulanmaktadır.

Telefon Mülakatı

İşe alım sürecinde, özgeçmiş ve envanter sonuçları üzerinden yapılan aday değerlendirmelerinin ardından, yapılandırılmış (birebir) görüşmelere geçilmeden önce bir ikinci eleme unsuru olarak veya özgeçmişte açık olmayan bazı konuları aydınlatmak amacı ile adaylar ile telefon görüşmeleri yapılmaktadır.

İnsan kaynakları departmanı yetkilileri tarafından yürütülen tüm telefon mülakatlarında adayların mevcut yahut önceki iş deneyimlerinde elde ettikleri tecrübe, kazanımlar, kariyer hedefleri ve beklentileri konularında adaydan bilgi alınmakta ve ilgilendikleri pozisyon hakkında detaylı bilgi kendilerine verilmektedir.

Yapılan telefon mülakatları ile adayların ses tonu, dil hâkimiyeti, telaffuzu gibi konularda bilgi sahibi olunurken ayrıca adayların kurum kültürünü oluşturan değerlerimize ne ölçüde yatkın oldukları da ölçümlenmeye çalışılmaktadır.

Yetkinlik ve Performans Bazlı Mülakat

Adaylarımız ile birbirimizi en iyi şekilde tanımaya odaklı işe alım sürecimizde, değerlendirme yapılırken en önemli aşamayı; yetkinlik ve performans bazlı yürütülen yapılandırılmış mülakat süreci oluşturmaktadır.

Özgeçmiş değerlendirmesi, envanter sonuçları ve telefon mülakatı olumlu görülen adaylar insan kaynakları yetkilileri tarafından yapılandırılmış görüşmeye çağrılmakta ve adaylar Yetkinlik ve Performans bazlı mülakata tabi tutulmaktadır.

Aranan pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek ve adayın doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik ve performans bazlı işe alım sürecinde insan kaynakları yetkilileri ile departman yöneticileri ortaklaşa çalışmaktadırlar.

Yetkinlik bazlı görüşme teknikleri kullanılarak adayların şirket temel yetkinlikleri ve pozisyonun gerektirdiği fonksiyonel yetkinliklere ne düzeyde sahip oldukları sorgulanmakta ve görüşmeler ilgili bölüm yöneticilerinin uyguladığı Teknik Bazlı Mülakatlar ile  sonlandırılmaktadır.

Pozisyonun gerektirdiği veya ihtiyaç duyulması halinde görüşmeler değerlendirme merkezi araçları ile desteklenmektedir.

Değerlendirme merkezi uygulamalarında adaylarımızın sahip olduğu yetkinlikler birden fazla gözlemci eşliğinde kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir.

Yetkinlik ve Performans bazlı görüşme sonuçları insan kaynakları yetkilileri ve departman yöneticileri tarafından değerlendirilerek aday belirleme süreci sonuçlandırılmaktadır.

Referans Kontrolü ve Teklif

Kişilik envanteri, İngilizce testi, yetkinlik ve performans bazlı mülakat yöntemlerini uyguladığımız işe alım sürecimizde, son aşamamızı da referans kontrolü oluşturmaktadır.

İnsan kaynakları yetkililerimiz tarafından yürütülen referans kontrol sürecinde, adaylarımızın daha önce çalıştığı işyerlerindeki bölüm yöneticileriyle irtibata geçilip, adayımızın görüşmeler boyunca çalıştığı veya çalışmakta olduğu şirketler hakkında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu teyit ederiz.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza insan kaynakları yetkililerimiz tarafından telefon veya e posta yoluyla iş teklifi yapılır.

Tüm bu süreçler gerçekleşirken işe alım sürecine dâhil olan tüm adaylara bilgilendirmeleri ve geri dönüşleri zamanında yapmak özenle dikkat ettiğimiz bir noktadır. Süreçte devam edemeyen adaylara insan kaynakları yetkilileri tarafından e posta yolu ile bilgilendirmeleri yapılmaktadır.