Kariyer Planlama

Göknur Gıda A.Ş.’de kariyer planlama; motivasyonu, kaliteyi, çalışan ve işletmenin hedeflerini ortak bir noktada buluşturarak, verimliliği artırmak için "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi"nin bir parçası olarak görülür.

Şirket içinde kariyer planlama; çalışanların, fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkına varmalarını, kariyer hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmada yön ve zaman tespiti yapmalarını sağlayacak iş, eğitim ve diğer geliştirmeye yönelik faaliyetleri programlamaları sürecidir.

Göknur Gıda A.Ş. de uygulanan kariyer planlaması ile amaçlanan; insan kaynaklarının etkin kullanımı, yükselme ihtiyaçlarının temini için çalışanların değerlendirilmesi, iş başarısının yükselmesi ve bireysel eğitim - gelişim ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesidir.

Göknur Gıda A.Ş kariyer planlama sisteminin dört temel aşaması vardır:
İnsan Kaynakları Planlaması
Bireysel Değerlendirme
Eşleme
Kariyer Geliştirme

Kariyer planlama sürecinde önemli bir faktör, çalışanların öncelikle kendi bilgi, beceri, potansiyel ve yeteneklerinin farkında olmaları, ilgi alanlarını sorgulamaları ve gelişme noktalarını öncelikle kendilerinin tanımlarıdır.

Ayrıca şirketimizde, çalışanların yatay veya dikey farklı iş birimlerinde, farklı pozisyonlarda görev alarak yetkinliklerini geliştirecek ve kariyerlerinde yeni açılımlar sağlayacak rotasyon fırsatları sunulmaktadır. Göknur Gıda A.Ş.’nin bir uzmanlık merkezi olduğu fikrinden yola çıkarak çalışanlarımıza Göknur Gıda A.Ş.’nin önemli fonksiyonlarında uzmanlık kariyeri fırsatları sunulmaktadır.