Kariyer Geliştirme

Göknur Gıda A.Ş.’de kariyer geliştirme; şirket çalışanlarının kariyerlerinin yönetiminde yardımcı olmak için tasarlanan ve çalışanın tüm çalışma hayatını kapsayan uzun süreli bir süreç olup, kişisel bir kariyer planının elde edilmesi için gereken program ve faaliyetlerdir.

Kariyer geliştirme; "Kariyer Yönetimi" süreci içinde, kurumsal desteklemenin devreye girdiği bölümdür.

Göknur Gıda A.Ş. çalışanlarının mesleklerinde sağlıklı ilerleyebilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için faaliyetlerde bulunması kariyer geliştirme sürecini oluşturur. Bunu gerçekleştirmek için Göknur Gıda A.Ş. çalışanlarının yükselme olanakları insan kaynakları departmanı sorumluları tarafından çalışanlar ile birlikte belirlenmektedir. 

Göknur Gıda A.Ş.'de Kariyer Gelişimi Yaklaşımı'nda kullanılan farklı araçlar:
Bireysel Gelişim Katalogları
Liderlik Programları
Mentorluk Yaklaşımı
Kariyer Danışmanlığı Toplantıları

Periyodik aralıklarla yürütülmekte olan yedekleme görüşmeleri ile çalışanlarımızın kariyerlerine dönük kısa, orta ve uzun dönemli planların gerçekleşebilmesi amacıyla alınacak önlemler üzerinde durulmakta ve kariyer hedeflerine doğru başarı ile ilerlemelerini sağlayacak alt yapı gereksinimleri belirlenmektedir.

Personel görüşmesi ve performans yönetimi geri bildirim süreçlerinde çalışanın bir önceki yıla ait performansı değerlendirilmekte, gelecek yıl için hedefler ve gelişim alanları belirlenmektedir. Bu görüşmeler çalışan ve yöneticinin beklentilerini karşılıklı olarak ortaya koyarak, çalışanın yetkinlik ve performansına dönük geri bildirimlerin sunulduğu önemli bir zemin oluşturmaktadır.

Liderlik gelişim programları kapsamında yüksek potansiyele sahip çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye ve geleceğin liderlerini belirlemeye yönelik olarak değerlendirme merkezi, koçluk, mentorluk gibi çeşitli süreçler yürütülmektedir.